Se Sokolem do života

Něco o projektu

Tento projekt je jeden z mnoha dalších projektů, které jsou pod záštitou České obce sokolské a zaměřuje se na nejmenší děti v mateřských školách, v sokolských jednotách a v dalších volnočasových zařízeních. Projekt rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce k pohybu. Od začátku projektu v roce 2015 rychle získal uznání odborné veřejnosti a pedagogů, ale především učitelek v mateřských školách a cvičitelů. Počet cvičících dětí i zapojených subjektů tak rok od roku významně roste. Do 8. ročníku (školní rok 2023-2024) je zapojeno přes 108 tisíc dětí!

Projekt Se sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání.

Se Sokolem do života...

V projektu Se sokolem do života aneb „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek.
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky, rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV, který v republice máme a který podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání.
Program je aktivní zejména na sociálních sítích, proto, pokud o něm chcete vědět více, či mít přehled o tom, co se chystá, sledujte facebook nebo instagram. Projekt má také vlastní webové stránky, a to na adre-se www.sesokolemdozivota.cz

Se Sokolem v naší školce

V naší mateřské škole cvičíme již 5 rokem se Sokolem do života. Pracujeme podle dodaných metodických materiálu s dětmi ve věku 3-4 roky, 4-5 let, 5-6/7let. Každé dítě dostane na začátku školního roku sešity se samolepkami jednotlivých zvířátek, které je projektem provázejí a motivují je k dosažení sportovních výkonů. Sešity pro děti jsou barevně rozlišeny podle věkové kategorie a jsou u dětí velmi oblíbené.
Pedagogičtí pracovníci dostávají metodické sešity s inspiracemi pro cvičení a pohybové aktivity. Mateřská škola jako účastník projektu obdrží nálepky a plakát ve velikosti A3, který si vyvěsí na viditelné místo. Celým projektem děti provází Sokol Pepík, který pomáhá paní učitelce děti motivovat nejen ke cvičení, ale také se zpíváním sportovní písničky a s recitováním básniček o zvířátkách, podle kterých děti cvičí.
Vždy, když dítě splní správně daný cvik, najde si samolepku se zvířátkem reprezentujícím právě tento cvik/dovednost, nalepí si ji s pomocí pedagogů do správného okénka a domaluje zadaný úkol.
Za celoroční snahu jsou děti pravidelně odměňovány medailemi, diplomy a jinými drobnými dárky.
Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády. Důležitou součástí je i podpora ze strany rodičů.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.