Třída Berušky

Je to pravda, na mou duši,
všem beruškám tečky sluší.
Hodně smíchu napovídá,
Že je nás tu plná třída.
Jsme berušky šikulové,
Učíme se věci nové,
Nestačí nám to, co víme,
Všechno rychle pochopíme.

Třídní učitelky: 
Mgr. Helena Adámková, Nikola Nováková
ladybug1

Charakteristika třídy

Do třídy Berušek je letos zapsáno 28 dětí od 3 do 5 let – 15 děvčat a 13 chlapců. Tento rok do třídy nastupuje 20 nových dětí a zůstává 8 dětí z předchozího roku.
Celým školním rokem děti společně s paní učitelkami provází Beruška Liduška. Máme i třídní deník, se kterým Liduška navštěvuje děti o víkendu a prožívá s nimi jejich dobrodružství.
Prostor pro vzdělávání a hry dětí je rozdělen do dvou místností, třídu a hernu. Herna i třída jsou vybaveny vhodným nábytkem s dostatkem konstruktivních, logických a didaktických her, které děti využívají k volné hře při příchodu do MŠ, při nepřízni počasí nebo během odpoledních činností. Ve třídě je také umístěna interaktivní tabule, kterou děti využívají jak při ranních hrách, tak při výchovně-vzdělávacích činnostech. Dále je zde hudební koutek s klavírem a nástroji, kuchyňka s obchůdkem, koutek pro konstruktivní hry a odpočívací část.
Před vstupem do třídy si děti odloží boty dole při vstupu, dále už používají papučky. Ostatní věci si děti odkládají v šatně v přízemí, kde má každé dítko přidělenou svou skříňku označenou svou značkou.
Pro odpolední odpočinek má každý postýlku se svou značkou a poličku na oblečení – děti se na spánek převlékají do svých přinesených pyžam.
Součástí třídy je také sociální zařízení – sprcha, WC, umyvadla. Děti si během dne pravidelně umývají ruce – při příchodu do MŠ, před svačinou, obědem, atd. Každý má svůj ručník a kelímek na kartáček označený svou značkou každý den po obědě si myjeme zoubky.

Třídní vzdělávací program je pojmenován podle jejich kamaráda „Objevujeme a učíme se s Beruškou“

Charakteristika třídního vzdělávacího plánu

Třídní vzdělávací plán je rozdělen do čtyř integrovaných bloků v návaznosti na roční období.

Beruška a podzim
V tomto integrovaném bloku si budeme povídat o nástupu podzimu, který je spojen se sklizní ovoce a zeleniny. Zaměříme se na učení prožitkem, kdy budeme s dětmi zpracovávat ovoce a zeleninu a posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování. Dále si budeme vyprávět o lese a jeho barvách, o zvířatech, která v lese žijí a houbách.  

Na podzim se zaměříme zejména na dodržování pravidel třídy – chování ve vztahu k druhému – ke kamarádovi, k dospělému.  Budeme rozvíjet pozitivní vztah k přírodě a 

Beruška a zima
Integrovaný blok začneme tématem Advent a předvánoční čas. Budeme s dětmi péct cukroví, naučíme se koledy. Pokračovat budeme zimními sporty, kdy nás bude čekat lyžařský a plavecký výcvik. Dalšími tématy budou lidské tělo a zdraví, avšak především kouzla zimy spojená s pokusy. 

V zimě se zaměříme hlavně na poznávání tradic a zvyků – Vánoce, Tři Králové, Masopust.

Beruška a jaro
V tomto integrovaném bloku se zaměříme na typické znaky jara. Budeme si povídat o změnách počasí, kdy se příroda probouzí. Nezapomeneme ani na jarní zvyky, oslavy a tradice – Velikonoce, Den Země, Pálení čarodějnic, Den matek. Dalším z témat, kterým se budeme věnovat, bude i doprava a cestování.

Beruška a léto
Tento integrovaný blok bude ve znamení blížících se teplých letních dní. Zahrnuty budou témata o hmyzu, o blížícím se létě, cizích zemích a prázdninách.

S létem přijde čas výletů a jiných společných zážitků. V dětech budeme posilovat radost z objevování.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.