Objevujeme svět kolem nás a poznáváme sami sebe

Vytváříme dětem prostředí, ve kterém se mohou přirozeně rozvíjet, cítit se bezpečně, hrát si, vzdělávat se a poznávat svět, který je obklopuje. Podporujeme jedinečnost, samostatnost a kreativitu. Učíme děti vnímat souvislosti a návaznosti. Rozvíjíme sebevědomí a sebeuvědomění jako předpoklad šťastného života.

Naše klíčové hodnoty

Klademe důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci v kolektivu.
Kindori

Učíme se prožitkem

Poznáváme svět kolem nás všemi smysly, objevujeme, jak spolu věci souvisí a jak na sebe navazují. Prožitkové učení patří mezi nejefektivnější způsoby učení, upevňuje paměťovou stopu a děti více baví.

Tvoříme a zkoušíme nové věci

Podporujeme originalitu a jedinečnost. Děti učíme tradiční postupy i to, jak dělat věci jinak. Tématům se věnujeme do hloubky a necháváme dětem dostatek času pro tvoření.

Přemýšlíme ekologicky

Vytváříme si vztah k přírodě a zjišťujeme, jak je pro nás důležitá. Seznamujeme se se zásadami ekologie. Zakládáme si na laskavém přístupu k přírodě, druhým i k sobě samým.

Zakládáme si na dobrých vztazích

Učíme děti vytvářet plnohodnotné vztahy, řešit konflikty, spolupracovat mezi sebou a být dobrými kamarády.Děti se učí respektovat emoce své i emoce druhých.

Naše hodnoty

Chcete se dozvědět více o tom, co je pro nás důležité, co podporujeme a kam děti směřujeme?

Pár slov o školce

Mateřská škola 5. května 1527 rodinného typu se nachází v klidné části města Rožnova pod Radhoštěm, v jednosměrné ulici nad kruhovým objezdem u Penny marketu. Ve dvou třídách si hraje a učí se 56 dětí. Malé děti ve věku od 3 do 4 let navštěvují I. třídu, seznamují se s novým kolektivem a s prostředím školky. Starší děti a předškoláci docházejí do II. třídy, kde se připravují na nástup do základní školy.

Personál

O vzdělávání, výchovu i zábavu dětí se starají čtyři kvalifikované učitelky, asistentka pedagoga a školní asistentka. Nedílnou součástí našeho kolektivu jsou provozní zaměstnanci, ekonom a pracovnice školní jídelny.

Vybavení

Dvoupodlažní budova školky stojí uprostřed prostorné zahrady se vzrostlými stromy, herními prvky a velkým pískovištěm. Interiér s variabilním nábytkem nabízí hrací koutky a pracovní centra i dostatek prostoru na pohybové aktivity.

Jak to u nás vypadá

Další informace

Více fotografií i aktuální dění ve třídách dokumentujeme v soukromé skupině na serveru Rajce.net