Logopedie v MŠ

Logopedie v MŠ se kromě výslovnosti zaměřuje celkově na podporu a harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Nedílnou součástí individuální práce jsou dechová cvičení, cvičení mluvidel, rytmizace, práce se sluchovou i zrakovou pamětí. Nenásilnou formou u dětí rozvíjí pasivní i aktivní slovní zásobu, intermodalitu (přenos slyšeného nebo viděného do formy kresleného nebo jiným způsobem provedené činnosti), kritické myšlení a vlastnímu vyjadřování. Logopedie v obou MŠ probíhá pod vedením Mgr. Lenky Trčkové, Ph.D., tel: 733 584 752, lenka.mitrychova@seznam.cz

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.