Třída Čmeláci

Na políčku v jetelíčku, tam kde potok pramení, 
dobře je nám po tělíčku, zákonem jsme chráněni.
Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé.
Do pěti, do pěti, musíme být v divukrásném doupěti.

Třídní učitelky: 
Bc. Nikola Křenková, Bc. Petra Mizerová
bumble2

Charakteristika třídy

Do předškolní třídy Čmeláků je letos zapsáno 28 dětí od 4 do 7 let – 16 děvčat a 12 chlapců. Tento rok do třídy nastupuje 19 dětí ze třídy Berušek a 1 nový chlapec. 
Celým školním rokem děti společně s paní učitelkami provází Čmelda Ferda. Máme i třídní deník se kterým Ferda navštěvuje děti o víkendu a prožívá s nimi jejich dobrodružství. 
Prostor pro vzdělávání a hry dětí je rozdělen do dvou místností, třídu a hernu. Herna i třída jsou vybaveny vhodným nábytkem s dostatkem konstruktivních, logických a didaktických her, které děti využívají k volné hře při příchodu do MŠ, při nepřízni počasí nebo během odpoledních činností. Ve třídě je také umístěna interaktivní tabule, kterou děti využívají jak při ranních hrách, tak při výchovně-vzdělávacích činnostech. Dále je zde hudební koutek s klavírem a nástroji, kuchyňka s obchůdkem, koutek pro konstruktivní hry a odpočívací část.
Před vstupem do třídy si děti odloží boty dole při vstupu, dále už používají papučky. Ostatní věci si děti odkládají v šatně v prvním patře, kde má každé dítko přidělenou svou skříňku označenou svou značkou. 
Pro odpolední odpočinek má každý postýlku se svou značkou a poličku na oblečení – děti se na spánek převlékají do svých přinesených pyžam.
Součástí třídy je také sociální zařízení – sprcha, WC, umyvadla. Děti si během dne pravidelně umývají ruce – při příchodu do MŠ, před svačinou, obědem, atd. Každý má svůj ručník a kelímek na kartáček označený svou značkou každý den po obědě si myjeme zoubky.

Třídní vzdělávací program je pojmenován podle jejich kamaráda „Objevujeme a učíme se s Čmeldou“

 

Charakteristika třídního vzdělávacího plánu

Třídní vzdělávací plán je rozdělen do čtyř integrovaných bloků v návaznosti na roční období.

Čmelda a podzim
V tomto integrovaném bloku si budeme povídat o nástupu podzimu, který je spojen se sklizní ovoce a zeleniny. Zaměříme se na učení prožitkem, kdy budeme s dětmi zpracovávat ovoce a zeleninu a posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování. Dále si budeme vyprávět o lese a jeho barvách, o zvířatech, která v lese žijí a houbách. Na podzim se zaměříme zejména na dodržování pravidel třídy – chování ve vztahu k druhému – ke kamarádovi, k dospělému.  Budeme rozvíjet pozitivní vztah k přírodě a společnosti.

Čmelda a zima
Integrovaný blok začneme tématem Advent a předvánoční čas. Budeme s dětmi péct cukroví, naučíme se koledy. Pokračovat budeme zimními sporty, kdy nás bude čekat lyžařský a plavecký výcvik. Dalšími tématy budou lidské tělo a zdraví, avšak především kouzla zimy spojená s pokusy. V zimě se zaměříme hlavně na poznávání tradic a zvyků – Vánoce, Tři Králové, Masopust.

Čmelda a jaro
V tomto integrovaném bloku se zaměříme na typické znaky jara. Budeme si povídat o změnách počasí, kdy se příroda probouzí. Nezapomeneme ani na jarní zvyky, oslavy a tradice – Velikonoce, Den Země, Pálení čarodějnic, Den matek. Dalším z témat, kterým se budeme věnovat bude i doprava a cestování.

Čmelda a léto
Tento integrovaný blok bude ve znamení blížících se teplých letních dní. Zahrnuty budou témata o hmyzu, o blížícím se létě, cizích zemích a prázdninách.
S létem přijde čas výletů a jiných společných zážitků. V dětech budeme posilovat radost z objevování.

 

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.