Naše hodnoty

Co je pro nás důležité, co podporujeme a kam děti směřujeme...

Rozvíjíme kreativitu a originalitu

Tvoříme, malujeme, tančíme, vyšíváme, zpíváme, lepíme, stříháme a zkoušíme nové věci. Podporujeme radost z tvoření, soustředění a originalitu. Dáváme dětem dostatek času a prostoru pro kreativní činnost. Menší děti seznamujeme s postupy, větším dětem dáváme možnost naučené postupy využít po svém a nacházet vlastní cesty při tvoření (od školního roku 2019/2020). Podporujeme děti v realizaci jejich nápadů a ztvárnění jejich vidění světa.

Zajímáme se o životní prostředí a o to, jak nás ovlivňuje

Přirozeným způsobem děti seznamujeme s ekologií, možnostmi recyklace a péče o životní prostředí. V dnešním světě mají děti často blíže k technologiím než k přírodě. O to důležitější pro děti je stále si připomínat, že jsme součástí přírody a bez ní bychom nemohli existovat. Učíme se, že stromy vytvářejí vzduch, který dýcháme, jak je důležitá čistá voda a co se děje s odpadky, které vyhodíme.

Podporujeme kritické a růstové myšlení dětí

Pro úspěch ve škole a v pracovním životě je kritické a růstové myšlení důležitým předpokladem. Kritické myšlení představuje schopnost vyhodnocovat informace logicky, odhalovat dezinformace a nacházet kvalitní informace. Růstové myšlení se projevuje pozitivním vztahem k výzvám a kritice a vytrvalostí při střetu s překážkami. Více se o tomto tématu dozvíte například v knize Nastavení mysli od Carol Dweckové. Jak procvičujeme kritické a růstové myšlení v praxi? V dopoledních blocích navozujeme s dětmi různé situace a podporujeme je v nacházení vlastního řešení.

Zakládáme si na dobrých vztazích, objevujeme základy etikety

Učíme děti vytvářet plnohodnotné vztahy, řešit konflikty, spolupracovat mezi sebou a být dobrými kamarády. Pro pochopení základů etikety využíváme knížky, pohádky a CD stvořené přesně pro potřeby dětí a to, co se naučíme, propojujeme se situacemi, které zažíváme.

Učíme se prožitkem

Při poznávání nových věcí zapojujeme sluch, zrak, hmat, čich i pohyb. Vše nové, co si děti mohou „osahat“, se naučí rychleji, protože prožitek prohlubuje paměťovou stopu a vrývá se hlouběji do paměti. Víme, že zkušenosti jsou nepřenosné, proto vytváříme pro děti bezpečné prostředí, ve kterém mohou získat vlastní zkušenosti a prožitky, tak, aby si z nového poznání zapamatovaly co nejvíce a vzaly to nejlepší.

Pečujeme o hygienu těla i o prostor kolem nás

Čistota je půl zdraví, proto udržujeme čisté ručičky, zoubky i prostor, který nás obklopuje. Učíme děti starat se jak o sebe, tak o své okolí, vedeme je k získání správných hygienických návyků a samostatnosti. Cílem je, aby si děti samy vzpomněly, že je čas na hygienu.

Respektujeme emoce

Protože emoce ovlivňují celý náš život, děti se učí respektovat emoce své i emoce druhých. Přijímáme nejen radost, ale také smutek a vztek. Děti se učí, jak emoce popsat, jak s emocemi zacházet a přijímat je.

Nastavujeme pravidla a hranice

Děti potřebují pro svůj zdravý vývoj pevná pravidla. V denním řádu nacházejí jistotu a bezpečí, které jsou pro ně odrazovým můstkem ke kreativitě, učení a rozvíjení talentů.

Vedeme děti k samostatnosti a spolupráci

„Zvládnu to sám!“ Uklidit si pastelky, odnést talířek, nazout si botky – podporujeme ve spolupráci s rodinou děti v samostatnosti, která jim přináší pocit úspěchu. Každý další zvládnutý úkol láká děti k tomu, aby se pustily do něčeho nového.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.