Úhrada za školné od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzrůstajícím nákladům schválila rada Města Rožnov pod Radhoštěm navýšení školného od 1. 9. 2024 na 850,- Kč za měsíc.

Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození pro rodiny pobírající přídavek na dítě. 
O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě.

Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Doporučujeme, aby zákonný zástupce upozornil na tuto skutečnost MŠ s dostatečným předstihem, pokud možno ještě před začátkem školního roku 2024/2025, nebo v měsíci, kdy o přídavek na dítě žádá. 

Vedení MŠ