S čím děti pracují

Orrfův instrumentář

Carl Heinrich Maria Orff (1895-1982) byl německý skladatel expresivní hudby a pedagog, po kterém je pojmenován instrumentář tzv. Orffových nástrojů pro výuku hudební výchovy. Orffovy nástroje jsou hudební nástroje podporující cíle Musik für Kinder. Mezi tyto nástroje patří zvonkohry, xylofony, metalofony a mnohé malé bicí nástroje. Tímto instrumentářem postupně od základů vybavujeme obě třídy mateřské školy. Nástroje nám dodávají přední světové firmy Rohema a Studio 49. 

Stavebnice Kapla

Slovo KAPLA je zkratka z holandského „Kabouter Plankjes“, což se dá volně přeložit jako „dřívka pro skřítka“, nebo také „magická dřívka“. Za zrozením této vskutku geniální stavebnice stojí klukovský sen jejího tvůrce historika umění a restaurátora starého nábytku Toma van der Bruggena. Zjistil, že problémem klasických kostek je jak jejich nedostatečná přesnost, tak jejich tvar – neumožňoval stavbu střech, překladů a podlah. Nechal se inspirovat dřevěnými trámy středověkých staveb a po různých experimentech zvolil poměr stran dřívka 1:3:5, tedy výška je třikrát větší než tloušťka a délka je pětkrát větší než výška. Tyto celočíselné poměry umožňují s jediným rozměrem dřívka postavit nejrůznější stavební prvky.

Grafický lis

Seznamujeme děti se základními grafickými technikami a vedeme je k experimentování.

Školní mikroskopy

Děti v mateřské škole pracují s kvalitními celokovovými mikroskopy Student VI, které jsou navrženy pro výuku na základních školách. Student VI je oblíben ve školních zařízeních z důvodu pevné a stabilní konstrukce, odolných ovládacích prvků, kvalitní celoskleněné optiky a bohaté výbavy. Mikroskopy jsou vybaveny třemi objektivy v revolverové hlavici a nabízí tak potřebný rozsah zvětšení 40-400x, což je při použitém typu osvětlení optimální rozsah.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.