Školní psycholog pro MŠ

Mgr. Natálie Maléřová

Konzultace s psycholožkou si můžete domluvit na vaší MŠ s ředitelkou nebo s paní učitelkou. Rovněž je paní psycholožka k dispozici v pátek na budově MěU Rožnov p. R, Štefánium (Palackého 480) po předchozí telefonické domluvě.
Prosím o domluvení schůzky předem telefonicky nebo emailem. Chci si na vás vyhradit čas, který spolu budeme potřebovat.

Kontakt k objednání:
Tel. číslo: +420 603 869 146
Email: natalie.malerova@roznov.cz

V jakých situacích se můžete na paní psycholožku obrátit?

Rodiče:
– adaptace na mateřskou školu – obavy z odloučení od rodičů, zapojení dítěte do kolektivu
– strachy, obavy a úzkosti, problémy se spánkem
– zlobivost až agresivita
– sourozenecká rivalita
– školní zralost
– rozvod či rozchod rodičů
– podpora v náročných životních situacích
– ADHD (poradenství pro rodiče jak s dítětem pracovat a jak mu pomoci zklidňovat se)

Pedagogové:
Poskytnutí podpory a pomoci při řešení již vzniklých problémů u dítěte ve třídě: individuální konzultace, na které probereme Vaše očekávání mé pomoci- metodická podpora, náslechy ve třídách.

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a řídí se etickým kodexem. Se všemi citlivými údaji zachází v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Obsah konzultací je důvěrný, výstupy směrem ke škole a dalším institucím jsou podávány jen se souhlasem zákonného zástupce. Výjimkou tvoří případy podléhající oznamovací povinnosti školního psychologa.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.