Keramika, Heart2Beat

Naše mateřská škola spolupracuje se Střediskem volného času v Rožnově pod Radhoštěm, které pravidelně každým rokem nabízí rodičům spoustu kroužků a kurzů pro děti již od 3 – 4 let.
Prostřednictvím naší mateřské školy se děti mohou některých kroužků, kurzů a akcí účastnit v rámci předškolního vzdělávání. Naše paní učitelky se společně s lektory podílejí nejen na rozvoji hrubé a jemné motoriky, ale také na upevňování prosociálních vztahů, navazování nových kontaktů, objevování nových věcí, upevňování tradic na Valašsku. Spolupráce se SVČ zároveň nabízí dětem možnost vzdělávat se i v jiném prostředí, než je jen třída v MŠ.
Aby dané vzdělávání probíhalo co nejefektivněji, vždy je důležitý počet dětí na lektora a paní učitelku. Z toho důvodu se děti dělí na 2 skupiny. První skupina dětí pracuje v keramické dílně a druhá skupina dětí se věnuje tanci a zdokonaluje svou hrubou motoriku, cca po hodině se tyhle skupinky prohodí.

Keramika

Děti se v keramické dílně seznamují s prací s hlínou, zdokonalují si svou jemnou motoriku, rozvíjí fantazii a představivost. Osvojují si jednotlivé pracovní postupy až k samotnému výsledku, kterým je jejich samostatně vyrobený keramický výtvor. S dětmi pracuje ve spolupráci s paní učitelkou lektor Jan Trlica, DiS. ze SVČ, který vždy dětem připraví a nabídne předlohu spojenou s tématy, které právě v MŠ probíhají, aby si tak děti ještě více prostřednictvím prožitku upevnily získané znalosti a osvojily dovednosti spojené s ruční výrobou a poznaly tak hodnotu své práce.
Odměnou dětí je jejich keramický výrobek, který si odnesou po nějakém čase vždy domů.

Heart2Beat

Taneční kroužek Heart2Beat nabízí dětem radost z jejich pohybu, přináší jim možnost setkat se s různými druhy hudby. Děti hudbu vnímají jako podnět roztančit své tělo, zdokonalují svou hrubou motoriku, učí se ovládat své tělo až si postupně osvojí různé taneční variace.
Díky tanci si děti rozvíjejí pohybové schopnosti a dovednosti, rytmiku, fyzickou zdatnost a získávají vztah k pohybovým a sportovním aktivitám, které jsou pro jejich fyzický i psychický rozvoj nepostradatelné. Všechny taneční lekce vede zábavnou a hravou formou lektorka Erika Rutar Černá ve spolupráci s paní učitelkou.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.