Třída Sluníčka

Třídní učitelky: Bc. Lenka Habartíková, Iveta Dohnalová
Asistentka
: Monika Ondruchová

Charakteristika třídy

Do smíšené třídy Sluníček je letos zapsáno 27 dětí od 3 do 7 let – 16 děvčat a 11 chlapců. Tento rok do třídy nastupuje 6 nových dětí.
Po celý rok provází děti jednotlivými tématy kromě paní učitelek také kamarád Krtek, který je zároveň i třídním maskotem a tráví s dětmi nejen čas v mateřské škole, ale také někdy i o víkendu. 
Prostor pro vzdělávání a hry dětí je rozdělen do dvou místností, třídu a lehárnu. Třída je vybavená vhodným nábytkem s dostatkem konstruktivních, logických a didaktických her, které děti využívají k volné hře při příchodu do MŠ, při nepřízni počasí nebo během odpoledních činností. Ve třídě je umístěn také 3D Sweet-box, interaktivní tabule, kterou děti využívají jak při ranních hrách, tak při výchovně-vzdělávacích činnostech. Dále je zde hudební koutek s klavírem a nástroji, kuchyňka, koutek s pohovkou a výtvarný koutek. Lehárnu děti využívají nejen k odpočinku, ale ke každodennímu cvičení, ke sportovním hrám, k didaktickým činnostem zaměřeným na starší předškoláky, k divadelnímu představení, k nácviku dramatizace a pořádají se zde pro děti divadelní představení a soutěže v rámci projektových dnů. Před vstupem do třídy si děti odloží věci v šatně, kde má každé dítě svou skříňku označenou svou značkou. 
Pro odpolední odpočinek má každý postýlku se svou značkou a poličku na oblečení – děti se na spánek převlékají do svých přinesených pyžam.
Součástí třídy přes chodbu je také sociální zařízení – sprcha, WC, umyvadla. Děti si během dne pravidelně umývají ruce – při příchodu do MŠ, před svačinou, obědem, atd. Každý má svůj ručník a kelímek na kartáček označený svou značkou každý den po obědě si myjeme zoubky.
Třídní vzdělávací program je pojmenován podle jejich kamaráda „ROK S KRTKEM“

Charakteristika třídního vzdělávacího plánu

Třídní vzdělávací plán je rozdělen do čtyř integrovaných bloků v návaznosti na roční období.

Krtek a podzim
V tomto integrovaném bloku si budeme povídat o kráse podzimu, který je spojen se sklizní ovoce a zeleniny, zaměříme se na změny počasí, které jsou spojeny s odletem ptáků, budeme si vyprávět o lese a jeho barvách, o zvířatech, která v lese žijí, ale také o podzimních tradicích.
Na podzim se zaměříme zejména na kladnou adaptaci nových dětí. Budeme děti seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému – ke kamarádovi, k dospělému – vytváření pravidel třídy. Budeme rozvíjet pozitivní vztah k přírodě a posilovat přirozené poznávací city – zvídavost, zájem, radost z objevování.

Krtek a zima
V tomto integrovaném bloku si ukážeme, jak zima kouzlí. Zahrnuty budou témata o adventu, znacích zimy, zimních sportech, zimním oblečení, o lidském těle a zdraví, ale zejména o zimních tradicích. V zimě se zaměříme hlavně na poznávání tradic a zvyků – Vánoce, Tři Králové, Masopust.

Krtek a jaro
V tomto integrovaném bloku se zaměříme na typické znaky jara. Budeme si povídat o jarních květinách, domácích zvířatech, zavedeme děti na místa, kde vyrůstají. Součástí tohoto bloku je také povolání a doprava. Nezapomeneme ani na jarní zvyky, oslavy a tradice – Velikonoce, Den Země, Pálení čarodějnic, Den matek, Den dětí,…

Krtek a léto
Tento integrovaný blok bude ve znamení blížících se teplých letních dní. Zahrnuty budou témata o hmyzu, o blížícím se létě a prázdninách.S létem přijde čas výletů a jiných společných zážitků. V dětech budeme posilovat radost z objevování.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.