Turistika v mateřské škole

Pobyt venku je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a každodenního režimu dne v mateřské škole. Během školního roku realizují paní učitelky s dětmi pravidelné krátké vycházky v okolí mateřské školy i jednodenní turistické výlety.
Paní učitelky se snaží přirozeným způsobem u dětí vybudovat pozitivní vztah k pobytu ve volné přírodě, k její ochraně a naučit děti aktivně využívat svůj čas. Časté vycházky a výlety spojené s různými aktivitami vedou ke zlepšení nejen fyzické zdatnosti, ale také ke zlepšení imunitního systému dítěte. Čerstvý vzduch je přínosný pro prokrvení všech orgánů v těle a jeho okysličení.
Kromě každodenních vycházek s dětmi uskutečňují paní učitelky výlety naučnou stezkou na Hradisko, na Jurkovičovu rozhlednu, na místní farmy, do městského parku, do lesních porostů v okolí Dolních Pasek a další.
V roce 2023 byla v obou MŠ pro starší předškoláky ze třídy Čmeláků a Sluníček zahájena pobytová škola v přírodě v Hájence na Semetíně. Pro děti je vytvořen program rozvíjející zejména zájem o životní prostředí a jeho ochranu, environmentální vzdělávání a celkově kladný a šetrný vztah s přírodou. Třídenní výukový program je veden pedagogy volného času střediska ALCEDO Vsetín.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.