Kurz Inline bruslení

Naše mateřská škola ve spolupráci se SVČ zajišťuje kurz in-line bruslení již několikátým školním rokem. Kurz probíhá pod vedením zkušených lektorů, které většina dětí z naší mateřské školy zná i z jiných akcí a kurzů v rámci další spolupráce. Děti jsou tak na lektory zvyklé. In-line bruslení probíhá v týdenním intervalu, kdy paní učitelky s dětmi docházejí každý den v rámci dopoledního programu v MŠ na atletické hřiště Dany Zátopkové.
V případě nepříznivého počasí jsou zajištěny náhradní prostory, obvykle v přístřešku u parku. Poslední den se díky fyzické zdatnosti dětí vydávají paní učitelky s lektorkami i na cyklostezku. Po zdolání trasy na cyklostezce je kurz slavnostně zakončen pod altánem.

Výuka bruslení probíhá v časovém intervalu hodinu a půl. Děti se učí základům již od samotného obouvání bruslí, navlékání chráničů, postavení se na brusle za pomocí lektorů či paní učitelek. Po důkladné kontrole bruslí, chráničů a samotné helmy, probíhá rozcvička a zahřátí těla.
K dětem je přistupováno dle jejich individuálních dovedností. Děti nabývají dovedností na bruslích hravou formou prostřednictvím překážkových drah, pohybových her, činností ve dvojicích, skupinkách. Děti si osvojují jízdu na bruslích, brzdění, překonávání nerovností v terénu.
In-line brusle, helmu i chrániče si je možné v rámci kurzu bruslení za menší poplatek zapůjčit. Kurz bývá primárně zajišťován pro děti ze třídy Čmeláků a předškoláky ze třídy Sluníček z MŠ Horní Paseky. V případě nenaplněných kapacit je tento kurz nabízen i starším děti ze třídy Berušek.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.