Spojme si spolu všichni ruce, otevřeme svoje srdce, budeme si povídat, s láskou tvořit, dozvídat.

V naší školce dětem vytváříme především rodinné prostředí. Dbáme na individualitu každého jedince. Chceme vychovat samostatnou, jedinečnou osobnost, která bude schopná zvládat nároky života, i ty které ho v budoucnu potkají. Důležité je rozvíjet u dětí fantazii, tvořivost, praktické dovednosti, fyzické a psychické schopnosti. Učit děti chápat základní lidské hodnoty a přijímat je. Umět žít ve společenství s jinými a zaujmout postoj k sobě i ke svému okolí.

Naše klíčové hodnoty

Klademe důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporujeme samostatnost a sebedůvěru a zároveň vedeme děti ke spolupráci v kolektivu.
Kindori

Učíme se prožitkem

Poznáváme svět kolem nás všemi smysly, objevujeme, jak spolu věci souvisí a jak na sebe navazují. Prožitkové učení patří mezi nejefektivnější způsoby učení, upevňuje paměťovou stopu a děti více baví.

Tvoříme a zkoušíme nové věci

Podporujeme originalitu a jedinečnost. Děti učíme tradiční postupy i to, jak dělat věci jinak. Tématům se věnujeme do hloubky a necháváme dětem dostatek času pro tvoření.

Přemýšlíme ekologicky

Vytváříme si vztah k přírodě a zjišťujeme, jak je pro nás důležitá. Seznamujeme se se zásadami ekologie. Zakládáme si na laskavém přístupu k přírodě, druhým i k sobě samým.

Zakládáme si na dobrých vztazích

Učíme děti vytvářet plnohodnotné vztahy, řešit konflikty, spolupracovat mezi sebou a být dobrými kamarády.Děti se učí respektovat emoce své i emoce druhých.

Naše hodnoty

Chcete se dozvědět více o tom, co je pro nás důležité, co podporujeme a kam děti směřujeme?

Pár slov o školce

Mateřská škola Horní Paseky je školka rodinného typu a nachází v okrajové části města Rožnova pod Radhoštěm. Má kapacitu 30 dětí, ale v současném školním roce 2022/2023 navštěvuje školku 27 dětí ve věku 3–7let. Jde o smíšenou třídu, která je specifická svým klidným a rodinným prostředím. S dětmi pracujeme podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Dobrodružství s krtkem".

Personál

O vzdělávání, výchovu i zábavu dětí se starají kvalifikované učitelky a asistentka pedagoga. Nedílnou součástí našeho kolektivu jsou provozní zaměstnanci, ekonom a pracovnice školní jídelny.

Vybavení

Mateřská škola využívá celé přízemí dvoupodlažní budovy, v prvním poschodí se nachází pobočka městské knihovny. Součástí školky je prostorná zahrada se vzrostlými stromy, herními prvky a velkým pískovištěm. Interiér s variabilním nábytkem nabízí hrací koutky a pracovní centra i dostatek prostoru na pohybové aktivity.

Jak to u nás vypadá

Další informace

Více fotografií i aktuální dění ve třídách dokumentujeme v soukromé skupině na serveru Rajce.net