Semináře pro rodiče (MAP IV)

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který na území Mikroregionu Rožnovsko působí od roku a vede k podpoře a ke zlepšování kvality vzdělávání ve školách. Cílem projektu je začlenit všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství, kterým není jedno vzdělávání jejich dětí.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.