Předplavecká výuka

Předplavecká výuka je organizována pro obě MŠ ve spolupráci s Plaveckou školou TJ na krytém bazénu v Rožnově pod Radhoštěm. Kurz trvá několik týdnů a děti absolvují celkem 10 lekcí. Kurz i dopravu hradí zákonní zástupci dle cenové nabídky poskytnuté předem od Plavecké školy.
Přihlásit se mohou děti již od 4 let.
Lekce plavání probíhají v malém bazénku vedle šaten. Děti díky hravým a kolektivním činnostem překonávají strach z vody. Děti se seznamují s vodou formou různých her. Dýcháním do vody, pokládáním se na vodu, zkouší se ponořovat po ústa, pak po nos, až se potopí úplně. Ty zdatnější děti zvládnou na konci výuky i splývat. Děti si zkoušení orientaci ve vodě sbíráním předmětů a hraček. Lektorky využívají pro děti různých nadlehčovacích pomůcek. Ke všem dětem je přistupováno individuálně a velmi komunikativně. Cílem výuky je vzbudit v dětech radost z pohybu ve vodě.
Samotný pobyt ve vodě má pro děti i velký zdravotní význam. Posiluje svalstvo celého těla, působí na jeho správné držení, posiluje dýchací svalstvo a zvyšuje funkčnost srdečně-cévního systému.
Pedagogický doprovod vykonává po celou dobu výcviku aktivní dozor, je psychickou podporou pro děti, pomáhá jim s převlékáním, se sušením apod., ale také provádí potřebnou pomoc jednotlivým dětem přímo v bazénu. Pro paní učitelky i děti ze třídy Berušek a ze třídy Sluníček je zajištěna smluvená autobusová doprava, která je odváží přímo od budovy mateřské školy až před budovu krytého bazénu. Děti ze třídy Čmeláků se dopravují veřejnou dopravou.

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.