307

Vytváříme dětem prostředí, ve kterém se mohou přirozeně rozvíjet, cítit se bezpečně, hrát si, vzdělávat se a poznávat svět, který je obklopuje. Podporujeme jedinečnost, samostatnost a kreativitu. Učíme děti vnímat souvislosti a návaznosti. Rozvíjíme sebevědomí a sebeuvědomění jako předpoklad šťastného života.

Adresa

Mateřská škola 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín)

Telefonní kontakty

Ředitelka (Bc. Lenka Habartíková), +420 739 589 945

Omlouvání a přihlašování dětí (třída Berušek), +420 605 573 484 

Omlouvání a přihlašování dětí (třída Čmeláků), +420 739 589 944

Školní jídelna (Lenka Kozubková, vedoucí školního stravování) +420 730 598 427

Ekonom (Ing. Blanka Matyščáková), +420 603 448 921

E-mail

5.kvetna1527@email.cz

Konzultační hodiny ředitelky mateřské školy

Ředitelka mateřské školy je dostupná na telefonu a to v níže uvedeném čase:

09:45 – 11:15 (k zastižení telefonicky případně osobně v kanceláři školy po předchozí dohodě)

Děkujeme za pochopení.

Kudy k nám

© 2023 Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., 756 61, příspěvková organizace IČ: 70918694. 
Všechna práva vyhrazena.